#تن کیلومتر چیست ؟#

 

تن کیلومتر عبارت است از کرایه حمل یک تن محموله به ازای یک کیلومتر جابجایی .

از این قانون در کشورهای اروپایی و امریکا به شکل زیر بهره برداری می شود:

کرایه حمل  =  مسافت بین مبدا و مقصد X وزن بار به تن X کرایه یک تن در یک کیلومتر X ضریب مسولیت بر اساس ارزش کالا و خطر حمل محموله ویا شرایط بزرکتر از وزن استاندارد یا بزرگتر از طول و عرض استاندارد.

مثلا محموله ای داریم با شرایط ذیل کرایه محموله با اختصاص یافتن 655ریال برای هرتن در کیلومتر محاسبه کنید.

1-وزن 26تن  =  ضریب وزن 26

2-عرض 2.9متر = محموله ترافیک معمولی ضریب ترافیک 1.6

3-ارزش 2.6میلیارد تومان  =  محموله با ارزش بالا ضریب ارزش 1.1

4-مسافت 1350کیلومتر = ضریب مسافت 1350

5-محموله دارای مخزن اسیدی با غلظت بالا و خورندگی شدید می باشد و از دسته مواد خطر ناک است =ضریب مواد خطرناک 1.6

655*26*1.6*1.1*1350*1.6=64,741,248

اما در حال حاضر ضریب مسولیت و ضریب حمل مواد خطرناک رعایت نمیشود و محاسبه کرایه به شکل زیر است

655*26*1.6*1350=36,748,800ریال

دوست راننده من آیا از خود پرسیده ای کرایه مسیری به طول 600کیلومتر با کرایه مسیری به طول 1000کیلومتر کدام سود بشتری دارد شما چگونه محاسبه می کنی که کرایه کدام مسیر بهتر است .

یک راه ساده برای محاسبه وجود دارد شما باید بدانید که برای هر یک تن در هر کیلومتر چقدر کرایه گرفته اید مثلا" کرایه یک مسیر1200 کیلومتری در هر تن 96000تومان است و کرایه یک مسیر 845 کیلومتری در هر تن برابر83500 تومان است حال سوال این است کدام کرایه بهتر است جواب شما چگونه بدست می آِید جواب از تقسیم کرایه هر تن بر مسافت مسیر بدست میاید عددی بزرگتر که در جواب بدست امده است نشان دهنده کرایه بهتر می باشد مثلا"

ریال800=1200(کیلومتر مسافت )/960000 (کرایه هر تن)

ریال998=845(کیلومتر مسافت )/835000 (کرایه هر تن)

بنابراین کرایه هر تن 83500 تومان برای یک مسیر 845کیلومتری به مراتب بهتر از کرایه هر تن 96000 تومان برای یک مسیر 1200 کیلومتری میباشد

حال که درامد بر اساس تن کیلومتر مشخص شد باید هزینه نگهداری کامیون خود را به ازای حمل یک تن بار در یک کیلومتر مسیر بدست اورده و از درامد تن کیلومتر کم کنیم تا خالص درامد محاسبه گردد.

هزینه های نگداری یک کامیون کشنده با ظرفیت 22 تن عبارت است از :

1-      سوخت

2-      روغن

3-      لاستیک

4-      بیمه

5-      حقوق راننده

6-      تعمیرات و نگهداری

7-      کاهش قیمت بر اثرافزایش عمر کامیون

شرح

1-      لاستیک کامیون 18 چرخ دارای 9 جفت لاستیک به ارزش هر جفت بیست و چهار میلیون ریال و طول عمر 175 هزار کیلومتر

24,000,000*9/175,000/22=57

هزینه مصرف لاستیک 57 ریال برای هر تن بار در جابه جایی یک کیلومتر

2 – سوخت

3,000*0.45/22=60

هزینه سوخت 60ریال برای هر کیلومتر در هر تن بار

3-      هزینه بیمه های بدنه شخص ثالث رانندگان برای یک سال معال 120 هزار کیلومتر کار کرد

88,000,000/120,000/22=33

هزینه بیمه ها برابر است با 33 ریال برای هر تن بار در جابجایی یک کیلومتر

4-      هزینه راننده برای یک سال معال 120 هزار کیلومتر

350,000,000/120,000/22=133

هزینه راننده133 ریال برای جابجایی یک تن بار در مسیر یک کیلومتر

5-      هزینه روغن به هر 10000کیلومتر 500 هزار تومان

5,000,000/10,000/22=23

6-      تعمیرات و نگهداری سالانه حدود 200میلیون ریال

200,000,000/120,000/22=76

7-      افت قیمت کشنده به دلیل افزایش عمر5% قیمت صفر کیلومتر برای هر سال و فرض قیمت اولیه 5/3 میلیارد ریال

3,500,000,000*0.05/120,000/22=66

8-      جمع بندی هزینه های نگهداری ,  سوخت لاستیک و ...

448=57+60+33+133+23+76+66

طبق جدول ارائه شده متوسط نرخ حمل 563 ریال برای یک تن بار در مسافت یک کیلومترپس از کسر 8% کار مزد شرکت حمل ونقل برابر 518 ریال میباشد لذا

70=448 – 518بنابراین درامد کاملا" خالص شده یک کشنده با ظرفیت 22 تن در طول یک مسیر هزار کیلومتری برابر است با

1540000=1000*22*70

درامد خالصی برابر 154 هزار تومان برای یک جابجایی هزار کیلومتری

 

 

 

 

صدور پروانه تردد وسایل نقلیه ایرانی حامل کالای ترانزیت خارج

ي

تعریف فعالیت

پروانه تردد، برگه ای است که توسط سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای صادر می شود و مشخصات عملیات

حمل ونقل و وسایل نقلیه ، اعم از نام مرز ورودی و خروجی، طول و مسیر تردد، زمان سفر و مدت زمان مجاز

رانندگی برای هر راننده وسیله نقلیه ایرانی را تعیین می کند. این پروانه برای وسایل نقلیه داخلی ( اعم از پلاک

داخل و پلاک ترانزیت ) که کالای ترانزیتی حمل م ینمایند صادر م یشود .این پروانه توسط نمایندگی سازمان

راهداری و حمل ونقل جاده ای مستقر در مرزها صادر و در حین آغاز حرکت وسیله نقلیه از مبدا ورود و با بارگیری

در قلمرو جمهوری اسلامی ایران ، به رانندگان داده م یشود.

خلاصه مراحل

1- مراجعه راننده یا نماینده شرکت به نمایندگی سازمان مستقر در پایانه (مرز ورودی) یا محل بارگیری و ارائه

مدارک لازم - 2محاسبه تن کیلومتر و اخذ فیش آن از متقاضی - 3صدور پروانه تردد - 4تحویل قسمت دوم

پروانه تردد به نماینده سازمان مستقر در مبادی خروجی

قدم 1 : مراجعه راننده به نمایندگی سازمان مستقر در پایانه

عامل : متقاضی (راننده)

شرح:

راننده ناوگان ایرانی حامل کالای ترانزیت باید جهت اخذ پروانه تردد، به نمایندگی سازمان مستقر در پایانه مرز

ورودی مراجعه کند.

قدم 2 : ارائه مدارک لازم

عامل : متقاضی (راننده)

شرح:

جهت دریافت پروانه تردد، متقاضی باید مدارک ذیل را ارائه کند - 1 : گذرنامه - 2گواهینامه - 3کارنه تیر - 4

اظهارنامه + CMR

قدم 3 : وارد کردن اطلاعات در سیستم

عامل : نمایندگی سازمان مستقر در پایانه مرز ورودی

شرح:

پس از تکمیل مدارک و رفع اشکالات، مسئولین صدور پروانه تردد، اطلاعات مورد نیاز را جهت صدور پروانه تردد وارد

سیستم می کنند .

قدم 4 : محاسبه تن کیلومتر و صدور قبض

عامل : نمایندگی سازمان مستقر در پایانه مرز ورودی

شرح:

در این مرحله بر اساس گمرک خروجی، مسافتی که طی میشود و وزن محموله عوارضی به عنوان تن کیلومتر از

متقاضی اخذ می شود.

قدم 5 : دریافت قبض و واریز وجه اعلام شده

عامل : متقاضی (راننده)

شرح:

متقاضی، قبض را دریافت و وجه آنرا نزد بانک واریز می کند.

قدم 6 : ثبت فیش بانکی و صدور پروانه تردد

عامل : نمایندگی سازمان مستقر در پایانه مرز ورودی

شرح:

متقاضی پس از واریر وجه، فیش آنرا جهت ثبت به نمایندگی سازمان مستقر در پایانه تحویل می دهد و سپس

پروانه تردد صادر م یشود.

قدم 7 : بایگانی قسمت دوم پروانه تردد صادر شده

عامل : نمایندگی سازمان مستقر در پایانه مرز ورودی

شرح:

بعد از صدور پروانه تردد، قسمت دوم پروانه صادر شده در نمایندگی سازمان مستقر در پایانه بایگانی می شود