معاون صنعت، معدن و تجارت استان خبر داد:

افزایش بیش از 100 درصدی صادرات از مرز مهران

صادرات

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت صنعت، معدن و تجارت ایلام از افزایش بیش از 100 درصدی صادرات از مرز مهران در آذر ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

«جمیل شوهانی» در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: حجم صادرات اظهار شده در گمرکات استان ایلام در آذر ماه سال جاری 94 میلیون و 262 هزار و 529 کیلوگرم به ارزش 58 میلیون و 373 هزار و 583 دلار بوده است.

وی با بیان اینکه میزان صادرات سایر گمرکات از مرز بین‌المللی مهران در آذر ماه جاری 114 میلیون و 34 هزار و 841 کیلوگرم بوده است، افزود: ارزش ریالی این میزان صادرات 125 میلیون و 266 هزار و 558 دلار بوده است.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت صنعت، معدن و تجارت ایلام با اشاره به اینکه میزان واردات کالا از مرز بین‌المللی مهران در آذر ماه سال جاری 589 هزار و 716 کیلوگرم بوده است، تصریح کرد: ارزش ریالی واردات از این مرز در آذر ماه 552 هزار و 846 دلار بوده است.

شوهانی مجموع حجم مبادلات مرز بین‌المللی مهران در آذر ماه را 183 میلیون و 640 هزار و 140 دلار اعلام و عنوان کرد: حجم ترانزیت در مرز مهران طی ماه گذشته 1 میلیون و 504 هزار و 26 کیلوگرم به ارزش 7 میلیون و 160 هزار و 552 دلار بوده است.

وی با تاکید بر اینکه در آذر ماه سال گذشته حجم صادرات کالا از مرز بین‌المللی مهران 26 میلیون و 314 هزار و 839 دلار بوده است، تصریح کرد: ارزش ریالی حجم صادرات سایر گمرکات از مرز بین‌المللی مهران در آذر ماه سال 94 میزان 63 میلیون و 924 هزار و 990 دلار بوده است.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت صنعت، معدن و تجارت ایلام یادآور شد: مجموع صادرات استان و سایر گمرکات از مرز مهران طی آذر ماه سال گذشته 90 میلیون و 239 هزار و 829 دلار بوده است.